ติดต่อเรา/เรื่องร้องเรียน

 

     ติดต่อเรา คลิ๊ก!!!


    รับเรื่องร้องเรียน คลิ๊ก!!!


ที่อยู่
สำนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน
ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ 24000
โทรศัพท์ : 038-500000 ต่อ 6080
โทรสาร : 038-810337
อีเมล์ : inaudit@rru.ac.th
: inaudit.rru@gmail.com

แผนที่การเดินทาง