ติดต่อเรา

ที่อยู่
สำนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน
ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ 24000
โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 6080
โทรสาร 038-810337
อีเมล์ inaudit.rru@gmail.com

 

+——————————————————+

    กล่องรับความคิดเห็น คลิ๊ก!!!

+——————————————————+

 

แผนที่การเดินทาง