การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางเเผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดประชุมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางเเผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  2558  เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องมหาชนก  ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมีรองอธิการบดีบริหารเป็นประธาน และรองอธิการบดีวางเเผนเเละพัฒนาเข้าร่วมประชุมด้วย

11895980_881209961963727_8200945171202633570_n

 

18898
11947483_881209988630391_4924889278069970665_n 11951173_881210108630379_7105563464666079224_n 11987193_881210071963716_8529486306976767642_n