โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร “แนวทางบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและมาตรการป้องกัน หรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน”

ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 นางสาวอรณัฐ  ผาแก้ว ตำเเหน่งนักตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการ หลักสูตร “แนวทางบริหารความเสี่ยง  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและมาตรการป้องกัน หรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน” ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

IMG_9077 IMG_9164 IMG_9163