ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการบริหารงบประมาณ ตามนโยบายของรัฐบาล

วันที่ 26- 27 สิงหาคม 2559 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการบริหารงบประมาณ ตามนโยบายของรัฐบาล ณ โรงแรมรอยัล ทวินส์ พาเลช จังหวัดชลบุรี

IMG_0966

IMG_0960IMG_0972IMG_0975

IMG_9544