โครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 นางสาวสมสกุล ลิ้มวัฒนาวดี ตำเเหน่งนักตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ ห้องเมย์แฟร์บอลรูม ซี ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ