บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมงานทอดกฐินวัดบ้านหัวฝาย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ วัดบ้านหัวฝาย ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

IMG_1939

IMG_1940

IMG_1950

IMG_1951

IMG_1952

IMG_1954

IMG_1963