กีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ ๒๗ “ราชนครินทร์เกมส์”

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมงานกีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ ๒๗ “ราชนครินทร์เกมส์” ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุทธยา มาร่วมงานในครั้งนี้

ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี้